S důrazem na dodržování kvality a termínu

Naše výroba spočívá ve frézování, soustružení a elektroerozivním obábění s důrazem na dodržování kvality a požadovaného termínu.

Veškeré dílce umíme dodat s povrchovou úpravou (eloxace, černění, pozinkování, lakování, karbonitridace) I tepelnou úpravou ( cementace, žíhání, kalení, nitridace). S ohledem na přání zákazníka I technologickou náročnost volíme obrábění na klasických a CNC výrobních zařízení.

Naše technologie a vybavení

Povrchové úpravy

Tepelné úpravy